Website Banner

  ขวดน้ำดื่ม PET

  ขวดน้ำดื่มของเรามีให้
  ท่านเลือกหลายขนาด
  ไม่ว่าจะเป็นขวดขนาด

      350  ซีซี  
      500  ซีซี
      600  ซีซี
    1500  ซีซี

  และต่อไปเราจะมีขนาด
  และรูปทรงใหม่ ๆ เพิ่ม
  ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความ
  หลากหลายของลูกค้า

  ซึ่งเรามีฝาขวดพร้อม
  จำหน่ายคู่กันอีกด้วย  
  ขวดน้ำดื่มพลาสติกใส PET    


   สอบถามโทร. 034-451566 , 034-451589 

  มือถือ  084-8996689 , 084-8769998 , 087-0894099
   


  
 

             
     ขวดน้ำดื่มใส ขนาด 220 ซีซี 

  ปาก 30 มิล  เนื้อ PET

  สีใส , สีฟ้า

  ทรงกระปุ๊กลุก

  [ บรรจุห่อละ 300 ใบ ]
           
 
  
  ขวดน้ำดื่มใส  ขนาด 350 ซีซี. 

  ปาก 30 มิล   เนื้อ PET          

  สีใส , สีฟ้า

 
ทรงกลม                           

  [  บรรจุแพ็คละ 220 ใบ  ]
           
       ขวดน้ำใส  ขนาด 500 ซีซี.

   ปาก 30 มิล   เนื้อ PET

   สีใส , สีฟ้า  ( ทรงแหลี่ยม )

  
[  บรรจุแพ็คละ  220 ใบ ]
           
   
  
  ขวดน้ำดื่มใส ขนาด 500 ซีซี.  

  ปาก 30 มิล    เนื้อ PET
                                    
  สีใส , สีฟ้า  ( ทรงกลม )

 
[  บรรจุแพ็คละ 220 ใบ  ]
           
     ขวดน้ำดื่มใส ขนาด 500 ซีซี. 

  ปาก 30 มิล   เนื้อ PET           

  สีใส , สีฟ้า    ( ทรงโบว์ลิ่ง )

 
[  บรรจุแพ็คละ 220 ใบ  ]           
           
   
              
   ขวดน้ำดื่มใส  ขนาด 500 ซีซี.

   ปาก 30 มิล   เนื้อ PET

   สีใส , สีฟ้า   ( ทรงโค้ก )

  
[  บรรจุแพ็คละ  220 ใบ  ]
           
     ขวดน้ำดื่มใส ขนาด 600 ซีซี.

   ปาก 30 มิล เนื้อ PET

   สีใส , สีฟ้า ( ทรงกลม )

   [ บรรจุแพ็คละ 220 ใบ ]
           

     ขวดน้ำดื่มใส ขนาด 600 ซีซี.

   ปาก 30 มิล เนื้อ PET

   สีใส , สีฟ้า ( ทรงเอวคอด )

   [ บรรจุแพ็คละ 220 ใบ ]
   
                                                                                      
     ขวดน้ำดื่มใส  ขนาด  1500  ซีซี.
 
   ปาก  30 มิล   เนื้อ PET
 
   สีใส , สีฟ้า    ( ทรงกลม )

  
[  บรรจุแพ็คละ  105 ใบ  ]
   
       
     ถัง PET 18.9 ลิตร    
       
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับขวดน้ำดื่ม
   PVC  ฟิบ์มห่อแพ็คโหลขวดน้ำดื่ม

 ขนาด 13.5 x 15  หุ้มขวด 350 มล.

 ขนาด 16.5 x 16.5  หุ้มขวด 600 มล.

 ขนาด 18.5 x 16   หุ้มขวด 1500 มล.

 จำหน่ายเป็นกล่อง ๆ ละ 25 กิโลกรัม
 

 
 
    แค็ปซิล หุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

  มี 2 สีให้เลือก คือ ตัวอักษรสีน้ำเงิน , สีขาว

  จำหน่ายเป็นกิโลกรัม  กก.ละประมาณ 6,000 ชิ้น
   
   สีฝาขวดน้ำดื่ม ของบริษัท
   
     
     
     
     
     
  

 


                                     บริษัท ภัทรกร พลาสติก จำกัด

                      52/16  หมู่ 3  ต.คอกกระบือ  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000

                         โทร. 034-451566  , 034-451589  แฟ็กซ์  034-451565

                                    โทร. 084-8996689 , 084-8769998


                                  e-mail : 
pattarakhon.pk@gmail.com    

                                  e-mail :  
pattarakhon.pk@hotmail.co.th
Current Pageid = 5